تلفن دفتر مرکزی:

  021-66422655

  آدرس دفتر مرکزی:

  تهران خیابان باقرخان غربی پلاک 57

  آدرس پست الکترونیک:

  آدرس اینستاگرام:

  Synskincareiran